În atenţia solicitanţilor de locuinţe construite în regim ANL, care au depus cerere scrisă, înregistrată la Centrul de Informare Cetățeni – Primăria Municipiului Medgidia – până la data de 31 decembrie 2016

  În vederea întocmirii listei de priorităţi pentru anul 2017 privind repartizarea locuinţelor tip A.N.L., Primăria Municipiului Medgidia aduce la cunoştinţă următoarele:

  • 01.02.2017 – Termenul până la care se depun de către solicitanţi dosarele completate cu documentele necesare, în vederea analizării şi întocmirii punctajului.
  Dosarele se depun la Centrul de Informare Cetățeni, în curtea interioară a Primăriei Municipiului Medgidia, astfel:
  – de luni până joi, între orele 08.00 – 16.00
  – vineri între orele 8.00 – 12.00
  • 02.02.2017-10.02.2017 – Perioada analizării dosarelor şi întocmirea punctajului de către comisia specială;
  • 10.02.2017 – Afişarea la Centrul de Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia a listei de priorităţi pentru anul 2017;
  • 17.02.2017, ora 10.00 – Termenul până la care solicitanţii pot depune contestaţii;
  • 17.02.2017, ora 14.00 – Afişarea listei definitive de priorităţi pentru anul 2017, la Centrul de Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia;
  • Supunerea listei de priorităţi pentru anul 2017, spre aprobare Consiliului Local în prima şedinţă ordinară.

  Notă:
  1. Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi din anul 2016, care nu au beneficiat de repartizarea unei locuinţe, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. Pentru preluarea în lista din anul 2017, aceştia au obligaţia de a actualiza sau, după caz, de a reconfirma printr-o declaraţie notarială toate înscrisurile existente în dosarul depus în anul 2016.
  2. La Centrul de Informare Cetățeni, în curtea interioară a Primăriei Municipiului Medgidia, sunt afişate următoarele:
  • Lista cuprinzând documentele necesare pentru întocmirea dosarului;
  • Criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de stabilire a punctajului, astfel cum au fost avizate de M.D.R.T.