Delegarea serviciului de salubrizare – în dezbatere publică la Medgidia

Joi, 22 decembrie, la Primăria Municipiului Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu tema “Delegarea serviciului de salubrizare în municipiul Medgidia”.

Administraţia locală are rolul de a găsi soluţii optime în ceea ce priveşte organizarea, gestionarea şi exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de salubrizare. Alegerea procedurii delegării gestiunii serviciului de salubrizare a fost realizată ca urmare a unor analize tehnico-economice care au evidențiat faptul că toate aspectele legate de avize, autorizații, forță umană și materială, investiții, dotări, administrare eficientă a bunurilor aflate în gestiune, conduc la costuri financiare pe care UAT Medgidia nu le poate suporta pe termen scurt și mediu.

Aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va face delegarea și răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin. Operatorul serviciului de salubrizare va trebui să presteze următoarele activități: colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, respectiv: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere – persoane fizice; colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare – instituții publice   aflate în subordinea autorității contractante, măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.

Valoarea estimată a contractului – 7.156.286.19 lei  a fost stabilită pe bază istorică (contracte anterioare), raportate la cantităţile de lucrări actuale necesare satisfacerii nevoilor urbane, luându-se în calcul inclusiv aplicabilitatea taxei de depozitare a deșeurilor conform OUG 195/ 2005 începând cu 01.01.2017.