Ordinea de zi a ședinței ordinare din 15 decembrie 2016

Joi, 15 decembrie 2016, ora 17.00, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia.
Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Socaciu Zuleiha ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului Social Democrat
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 3. Aprobarea actualizării Comisiei locale de ordine publică a municipiului Medgidia, în condiţiile Legii nr.155/2010
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 4. Modificarea Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 la H.C.L. nr.57/31.08.
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie 

5. Aprobarea completării anexei la H.C.L. nr.95/14.11.2016
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie 

6. Aprobarea completării domeniului privat al municipiului Medgidia
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie 

7. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr. 106110
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 8. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

9. Aprobarea preluării din exploatarea SC „Apollo Ecoterm” S.R.L. Medgidia a unor bunuri mobile ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia şi aprobarea transferului acestora în exploatarea SC RAJA SA
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie