Ordinea de zi a şedinței de îndată din 29 noiembrie 2016

 

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

 a şedintei de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia

din data de 29 noiembrie 2016, ora 1700

 

 I  PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 

  1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

 

  1. Aprobarea modificării alin.2 al art.2 din H.C.L. nr.76/28.09.2016

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie