Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 14 noiembrie 2016

ORDINEA DE ZI a ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia, desfășurată luni, 14 noiembrie 2016, ora 17.00

Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii sunt următoarele:
1. Aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Medgidia
Inițiator: Primar Valentin Vrabie
2. Aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI – și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc B3, Sc. A, B, Strada Lupeni, Nr.22A, Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare
Inițiator: Primar Valentin Vrabie
3. Aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI – și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc DC3, Strada Dumitru Chicos, Nr.5, Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare
Inițiator: Primar Valentin Vrabie
4. Aprobarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Medgdia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare
Inițiator: Primar Valentin Vrabie
5. Aprobarea mecanismului de recuperare a cotei de contribuție a Asociațiilor de proprietari la cofinanțarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Medgidia”
Inițiator: Primar Valentin Vrabie
6. Aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere și reprezentare juridică
Inițiator: Primar Valentin Vrabie