Ordinea de zi a ședinței de îndată din 10 noiembrie 2016

Joi, 10 noiembrie 2016, de la ora 17.00, la Primăria Municipiului Medgidia va avea loc ședința de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia.
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobare a parteneriatului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP5/P19.vi/OS5.1. ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală zonă marginalizată Megdidia” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP5/PI 9.vi/ OS5.1. ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie