Ordinea de zi a ședinței ordinare din 27 octombrie 2016

Joi, 27 Octombrie 2016, de la ora 17.00, la Primăria Medgidia va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal.
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2016

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Asociaţia “Zâmbet şi Culoarea” Medgidia a unei părţi din imobilul situat în Medgidia, str.Republicii, nr.56, în vederea realizării unui Centru de zi “ZÂmbet şi Culoare” pentru copii/tineri cu dizabilităţi din municipiul Medgidia şi zonele limitrofe

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea metodologiei de acordare a unor ajutoare de urgenţă

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea completarii inventarului domeniului privat al Municipiului Medgdia

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea alipirii a două loturi de teren proprietate privată a municipiului Medgidia situate în Medgidia, str.Viilor nr.22 şi nr.22A

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr. 108074

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Aprobarea repartizării unei unităţi locative situată în bl.ANL

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Aprobarea atribuirii unor loturi de teren, în condiţiile Legii nr.15/2003 (r2)

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr. 106112

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie