Anunț privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) – ÎNFIINȚARE GAL URBAN și ELABORARE SDL –

    În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute în Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) cu privire la „publicarea anunțului de selecție a partenerilor cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a candidaturilor” și ținând cont de anunțul cu numărul 24643/12.10.2016, publicat de Municipiul Medgidia pe site-ul www.primaria-medgidia.ro în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală (GAL) aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru cererea de propuneri „Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”,  vă aducem la cunoștință că se prelungește termenul de depunere al dosarelor privind selecția partenerilor în cadrul POCU – ÎNFIINȚARE GAL URBAN – ELABORARE SDL  până miercuri, 26.10.2016, ora 11:00.