Opt proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal

    Miercuri, 28 septembrie, consilierii locali din Medgidia s-au întâlnit în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, spre a dezbate și vota cele opt proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Toate proiectele au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

    La primul punct s-a votat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, astfel: s-a suplimentat capitolul „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor din unitățile de învățământ” cu suma de 1.860.883 lei și capitolul Învățământ cu suma de 1.915.000 lei. Totodată, suma de 3000 lei din cadrul capitolului Autorități publice și acțiuni externe a fost transferată la capitolul Cultură, recreere și religie.

    A fost aprobată și rectificarea bugetului Spitalului Municipal, deoarece sumele aferente plății orelor de gardă efectuate de medicii din afara unității nu pot fi prevăzute cu exactitate, numărul de ore de gardă și numărul de medici fiind diferit de la o lună la alta. Totodată, în fiecare lună diferă sumele aferente plăților concediilor medicale.

    În ședința ordinară a lunii septembrie a fost votat și proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității H.C.L. nr.191/2007 și anume protocolul de colaborare dintre ANCCSR – Filiala Casa de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu și Primăria Municipiului Medgidia, deoarece numărul de cititori care frecventează biblioteca din cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor este în scădere și fondul de carte nu a mai fost actualizat de la înființare. Consilierii locali au aprobat și repartizarea unei locuințe sociale aflate în administrarea D.G.D.P.P. precum și dezmembrarea unui imobil-teren aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia.

    La punctul 8 a fost votat proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate actualizat și a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții  „Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia, județ Constanța”. Valoarea totală a investiției este de 24.004,722 mii lei, din care contribuția municipiului este de 552,314 mii lei. Sunt propuse spre a fi reabilitate 50 de străzi, în lungime totală de 16 km.