Anunț anulare procedură de selecție parteneri POCU 2014 – 2020

    Descarcă aici procesul-verbal al comisiei privind anularea procedurii de selecție a partenerilor în cadrul “POCU, Axa prioritară 4, OS 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”