16 proiecte de hotărâre, aprobate în ședința lunii iulie

  Joi după-amiază, consilierii locali din Medgidia s-au întrunit în ședința ordinară a lunii iulie, spre a dezbate și aproba cele 16 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Proiectele au fost inițiate de primarul Valentin Vrabie și, în urma prezentării acestora în ședință, toate au întrunit numărul necasar de voturi pentru a fi admise.

  La primele puncte, Consiliul Local a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Baboș Marius Ciprian, ca urmare a demsiei acestuia, iar în urma vacantării locului de consilier a fost validat mandatul primului supleant înscris pe lista PSD, în persoana domnului  Pricop Constantin.

  A fost aprobată reconstituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Medgidia, în condițiile Legii nr.155/2010, precum și reconstituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Medgidiei. În ședința ordinară a lunii iulie a fost aprobată rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2016.

  Prezentate cetățenilor în dezbaterile publice din 4 și 15 iulie, proiectele de hotărâre privind „Încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare privind activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare spații verzi și reparații căi de transport nr.2604/01.07.2011”, respectiv „Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de transport public local de călători în municipiul Medgidia” au fost votate în ședința de consiliu.

  De asemenea, s-a aprobat și acordarea a două ajutoare de urgență pentru minorii Mazîlu Mario-Emanuel și Barbu Daria, în vederea efectuării unor intervenții de specialitate la o clinică din străinătate.

  A fost aprobat și planul local de acțiuni/măsuri privind aplicarea Strategiei de îmbunătățire a situației romilor în municipiul Medgidia. Planul local are ca obiectiv armonizarea principalelor nevoi ale cetățenilor români aparținând minorității rome, sensibilizarea și implicarea instituțiilor publice în problematica romă, promovarea de reglementări pentru o participare mai largă a romilor la actul decizional, precum și sprijinirea acțiunilor specifice.

  Ultimul punct de pe ordinea de zi a vizat mandatarea primarului municipiului Medgidia să semneze Protocolul ce are ca obiect renovarea Policlinicii Spitalului Municipal Medgidia, între Guvernul Republicii Turcia – Președinția Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA), Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia.