Ordinea de zi a ședinței ordinare din 21 iulie 2016

Joi, 21 iulie 2016, de la ora 17.00, la Primăria Medgidia va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal.
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:

1. Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Baboş Marius Ciprian ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului Social Democrat

2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat

3. Aprobarea reconstituirii Comisiei locale de ordine publică a municipiului Medgidia, în condiţiile Legii nr.155/2010

4. Numirea reprezentanţilor Consiliului Local Medgidia în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Medgidia

5. Aprobarea reconstituirii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Medgidia

6. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2016

7. Aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de delegare privind activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare spaţii verzi şi reparaţii căi de transport nr.2604/01.07.2011

8. Aprobarea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului de transport public local de călători în municipiul Medgidia

9. Aprobarea actualizării inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia

10. Aprobarea completării anexei nr.5 la HCL nr.73/30.06.2011

11. Aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.27/26.03.2015

12. Aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1000 euro, doamnei Mazîlu Cecilia, în calitate de reprezentant legal al minorului Mazîlu Mario-Emanuel, bolnav prezentând diagnosticul „Tetrapareză spastică”

13. Aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1000 euro, doamnei Barbu Georgiana, în calitate de reprezentant legal al minorei Barbu Daria Maria, bolnavă prezentând diagnosticul „Hemipareză stângă”

14. Aprobarea Planului local de acţiuni/măsuri privind aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa

15. Aprobarea modificării şi completării art.2 din H.C.L. nr.117/2008

16. Mandatarea Primarului Municipiului Medgidia să semneze Protocolul cu privire la renovarea Policlinicii Spitalului Municipal Medgidia