Declaratie de Aderare (SNA 2012 – 2015)

Primăria Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, luând act de adoptarea prin H.G. nr.215/2012 a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2012 – 2015, formulează Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie.

Prin această Declaraţie, conducătorul instituţiei şi angajaţii Primăriei municipiului Medgidia aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA pe perioada 2012 – 2015, susţinând lupta anticorupţie prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare, promovând integritatea, prioritatea interesului public şi transparenţa procesului decizional.

Descarcă aici Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015