Centralizator nominal al rezultatelor examenului susținut în perioada 08.11.2023, proba scrisă și proba interviu pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
 

1.

32920/25.10.2023 Consilier I/

superior

Compartiment Evidența Populației 98,33 97,00 195,33 Admis
 

2.

 

32470/23.10.2023

 

Consilier I/

principal

Compartiment Urmărire Executare Silită Persoane Juridice  

97,00

 

98,33

 

195,33

 

Admis

 

3.

 

32853/25.10.2023

 

Referent III/superior

Compartiment Centru de Informare Cetățeni  

95,50

 

98,00

 

193,50

 

Admis

 

4.

 

32471/23.10.2023

Consilier I/

superior

Compartiment Relații Publice cu Presa  

93,00

 

98,67

 

191,67

 

Admis

 

5.

 

32370/20.10.2023

Consilier I/

superior

Compartiment Relații Publice cu Presa  

91,33

 

99,00

 

190,33

 

Admis

 

 

6.

 

 

32390/20.10.2023

 

Consilier I/

principal

Compartiment Asistență Socială Protecția Copilului și a Familiei  

79,75

 

98,33

 

178,08

 

Admis

 

Secretar comisie concurs:  Violeta Badea – consilier superior, Compartiment Resurse Umane, SSM și PSI

 

Afişat astăzi, 14.11.2023, ora 13,00 la sediul din str. Republicii, nr. 9, bl. G2, Parter și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.