Anunț privind încetarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de mediator sanitar la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Primăria municipiului Medgidia anunță încetarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar, cu normă întreagă, prioadă nedeterminată, la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu proba scrisă programată pentru data de 30.10.2023, ca urmare a faptului că până la termenul limită de depunere a dosarelor de concurs, respectiv data de 23.10.2023 la sediul instituției nu a fost depus niciun dosar de înscriere conform calendarului de concurs.

Secretar comisie concurs: Lazăr Marioara – consilier superior

Afișat astăzi 24.10.2023 ora 12.30 la sediul din str. Republicii, nr. 9, bl. G2, municipiul Medgidia, județul Constanța și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.