Anunț privind rezultatul final al examenului organizat în data de 06.09.2023 în vederea promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din cadrul Compartimentului Administrativ

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de examen comunică următorul rezultat al examenului:

Nr. crt. Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcția contractuală

 

Compartimentul Punctajul final al  probei scrise  

Punctaj FINAL

al  examenului

 

Rezultatul

(admis/

respins)

 

1.

 

25426/24.08.2023

Inspector de specialitate, grad profesional II  

Compartiment Administrativ

 

76,73

 

76,73

 

Admis

 

Secretar comisie concurs:  Lazăr Marioara – consilier superior

 

Afişat astăzi  12.09.2023,  ora 10.00, la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.