Anunț privind consultarea propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixtă de servicii, comerț și locuire, generat de imobil teren cu număr cadastral 109835 în baza avizului de oportunitate nr. 3/23.02.2020

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixtă de servicii, comerț și locuire, generat de imobil teren cu număr cadastral 109835 în baza avizului de oportunitate nr. 3/23.02.2020.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 15.01.2022 – 08.02.2022.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

 

Consultare asupra propunerilor preliminare