În atenţia solicitanţilor de locuinţe construite în regim ANL, care au depus cerere scrisă până la data de 31 decembrie 2021 și înregistrată la C.I.C. – Primăria Medgidia

  În vederea întocmirii listei de priorităţi privind repartizarea locuinţelor tip A.N.L. ce vor deveni disponibile în anul 2022, Primăria Municipiului Medgidia aduce la cunoştinţă următoarele:

   

  • 28.01.2022 – Termenul până la care se depun de către solicitanţi dosarele completate cu documentele necesare, în vederea analizării şi întocmirii punctajului;

  Dosarele se depun la C.I.C. din curtea interioară a Primăriei Municipiului Medgidia, astfel:

  • de luni până joi, între orele 08.00 – 16.00
  • vineri între orele 8.00 – 12.00

   

  • 31.01.2022-07.02.2022 – Perioada analizării dosarelor şi întocmirea punctajului de către comisia specială;
  • 07.02.2022 – Afişarea la C.I.C. din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia a listei de priorităţi pentru anul 2022;
  • 14.02.2022, ora 10.00 – Termenul până la care solicitanţii pot depune contestaţie;
  • 15.02.2022 – Afişarea listei definitive de priorităţi pentru anul 2022, la C.I.C. din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia;
  • Supunerea listei de priorităţi pentru anul 2022, spre aprobare Consiliului Local în prima şedinţă ordinară;

   

  Notă:

  La C.I.C. din curtea interioară a Primăriei Municipiului Medgidia sunt afişate următoarele:

  • Lista cuprinzând documentele necesare pentru întocmirea dosarului;
  • Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de stabilire a punctajului