Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 06.10.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment/Birou Punctaj proba interviu Admis/Respins
1 24616/15.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Relații Publice și Presă 82,33 Admis
2 25259/22.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 81,00 Admis
3 25120/21.09.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. superior

Comp.Contabilitate 79,00 Admis
4 25266/22.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice, Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 100 Admis

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Raftu Daniela – șef  serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                    Popa Feza – consilier superior

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

 

 

Afişat astăzi, 11.10.2021, ora 10,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.