Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie

Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 28.09.2021-30.09.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuţie:

 

 1. Muncitor, treapta profesională II, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă;
 2. MUNCITOR, treapta profesională IV, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;
 3. MUNCITOR, treapta profesională IV, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive;
 4. MUNCITOR, treapta profesională IV, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09.2021-20.09.2021, ora 16.30, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 septembrie 2021: ora 1000 proba practică pentru toate posturile scoase la concurs;
 • 30 septembrie 2021: ora 1000 proba interviu pentru toate posturile scoase la concurs.

 

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

 

 1. Condiţii specifice de participare pentru postul de muncitor, treapta profesională II, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Producție, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreținere Parcuri, Spații Verzi şi Locuri de Joacă:
 • studii minim absolvite: 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime ȋn muncă minim: 5 ani.

 

 1. Condiţii specifice de participare posturile de muncitor, treapta profesională IV:

Muncitor, treapta profesională IV Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;

Muncitor, treapta profesională IV Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive:

 • studii minim absolvite: 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare;
 • vechime ȋn muncă minim: 5 ani.

 

 1. Condiţii specifice de participare pentru postul de muncitor (1 post), treapta profesională IV, Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire:
 • studii minime absolvite: 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare.

 

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale,
 • copie a actului de identitate,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare,
 • adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă,
 • cazier judiciar,
 • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie,
 • curriculum vitae.

 

Dosarele se depun ȋn perioada 07.09.2021-20.09.2021, ora 16.30 termenul limită, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia – secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.