Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea promovării în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 22719 Consilier principal Compartiment Evidența Populației Admis
2. 22169 Consilier principal Birou Achiziții Publice Admis
3. 22520 Consilier principal Compartiment Urbanism Admis
4. 22439 Consilier principal Comp. Constatare și Impunere Persoane Fizice Admis
5. 22559 Consilier superior Comp. Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport Admis
6. 22568 Consilier principal Compartiment Contabilitate Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07 septembrie 2021, ora 10,00, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 COMISIA DE CONCURS:

 Preşedinte: Curt-Veli Laura – șef serviciu

Membrii:      Mihai Lelia Carmen – șef serviciu

Arif Mădălina Adriana – șef serviciu

 Secretar:    Badea Violeta – consilier superior

 

  • Afişat astăzi, 03.09.2021, ora 11.00, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.