Anunț cu privire la Procedura de selecţie pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării proiectului nonprofit de interes general „Festivalul de Teatru Tanța și Costel, ediția a IX –a”

Ca urmare a procedurii de selecție organizată în data de 01.09.2021, pentru participarea la sesiunea de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul Cultură, în conformitate cu prevederile regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de selecţie și evaluare a proiectelor pentru domeniul Cultură a constatat că a fost depusă o singură ofertă, motiv pentru care în conformitate cu art.14 alin (2) din Legea 350/2005 „autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant”.