Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 01.09.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție temporar vacante

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul/Biroul Rezultatul selecţiei dosarelor
Admis Respins
1 22004/19.08.2021 CONSILIER Cls.I, Grad.prof.superior Birou Proiecte Admis
2 22359/24.08.2021 CONSILIER JURIDIC Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Juridic  Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 01 septembrie 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte:  Rădulescu Simona Marinela – șef  birou

Membrii:      Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                    Dăbăcan Corina Mihaela– consilier superior

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal

 

 

Afişat astăzi, 25.08.2021, ora 14.00, la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.