Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 27 mai 2021, orele 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 76/14.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2020.
 2. Proiect de hotărâre nr. 77/14.05.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 31.03.2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 78/14.05.2021 pentru revocarea H.C.L. nr. 55/31.03.2021 privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în tehnologii și surse alternative de energie – Medgreen – sud-est și Regiunea București – Ilfov” a unei părți, respectiv camera 20, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, proprietate publică a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 108060 și înscris în Cartea funciară nr. 108060, pe o perioadă de 5 ani.
 4. Proiect de hotărâre nr. 79/14.05.2021 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 80/14.05.2021 privind aprobarea repartizării unor unități locative aflate în administrarea D.G.D.P.P.
 6. Proiect de hotărâre nr. 81/14.05.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a echipamentelor și instalațiilor din Centralele termice 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 , 15 și din Punctele termice 8, 12, 16, având valoarea totală de inventar de 12.063.545,40 lei, în vederea casării.
 7. Proiect de hotărâre nr. 82/14.05.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață de 2056 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Progresului, nr. 5 BIS, județul Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr. 83/14.05.2021 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 15193 mp, având număr cadastral 103401 și înscris în C.F. nr. 103401, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre nr. 84/14.05.2021 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 43 mp, având număr cadastral 102866 și înscris în C.F. nr. 102866, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre nr. 85/14.05.2021 privind inițierea procedurii de vânzare a suprafeței indivize de 19 mp teren intravilan, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în municipiul Medgidia, str. Sabinelor, nr. 3, bl. 2, ap. 2B, jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 554 și înscris în Cartea funciară nr. 102663, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Proiect de hotărâre nr. 86/18.05.2021 privind aprobarea transmiterii fără plată a unei autoutilitare, din proprietatea Clubului Sportiv Medgidia în proprietatea Municipiului Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 87/18.05.2021 pentru completarea H.C.L. nr. 71/22.04.2021.
 13. Proiect de hotărâre nr. 88/18.05.2021 privind aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009.