Consultare publică pentru Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică referitoare la Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, sau la Centrul de Informare pentru Cetățeni, până la data de 21 februarie 2021.

Întreaga documentație aferentă se regăsește mai jos.

RAPORT DE SPECIALITATE

REGULAMENT PRIVIND NORMELE PENTRU LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOM. PUBLIC SAU PRIVAT

AVIZ PENTRU SPATII VERZI

AVIZ STRAZI CARE NU SUNT IN GARANTIE

AVIZ STRAZI IN GARANTIE