Anunț public – propunerea privind stabilirea zonelor de impozitare în municipiul Medgidia

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind  transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind “Stabilirea zonelor de impozitare în municipiul Medgidia”.

Etapa consultării publice are loc în perioada 18 noiembrie – 02 decembrie 2020. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35.

Proiect de hotarare nr. 134 privind stabilirea zonelor de impozitare in municipiul Medgidia