Proiecte importante pentru dezvoltarea municipiului Medgidia pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local

Marți, 18 august 2020, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Medgidia. Aceasta a avut pe ordinea de zi douăsprezece proiecte de hotărâre, inițiate de edilul municipiului, Valentin Vrabie, care au fost admise în unanimitate.

La primul punct s-a aprobat proiectul privind acordarea de sprijin financiar – FIV – „O nouă şansă”, referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Medgidia.

Al doilea proiect votat pe ordinea de zi a făcut referire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea Pieţei publice din municipiul Medgidia”, care atinge o valoare totală a investițiilor de peste 4 milioane de lei.

Următorul proiect vizează aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de investiţieReabilitare, modernizare infrastructură rutieră – sate Valea Dacilor şi Remus Opreanu” și privește un număr de aproximativ 14 străzi în localitatea Remus Opreanu și 49 de străzi în localitatea Valea Dacilor. Cuantumul valorii investiției este de peste 39.506.751,61 lei.

La punctul numărul cinci a fost aprobată „documentaţia de primă înscriere a unui imobil construcţie şi teren, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi includerea în domeniul public al Municipiului Medgidia cu destinaţia sediu administrativ”. Scopul acestui demers îl reprezintă folosirea acestuia ca obiect al unor investiții care urmează să fie realizare prin programe cu finanțare europeană nerambursabilă.

De asemenea, pe ordinea de zi s-a regăsit proiectul privind „încheierea unor contracte de asistare, consiliere şi reprezentare juridică, pentru apărarea intereselor municipiului Medgidia şi ale autorităţii publice locale deliberative”.

La punctul numărul șase a fost aprobată „rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020”.

Pe ordinea de zi s-au regăsit și proiectele de hotărâre privind aprobarea proiectului și a parteneriatului privind „creşterea performanţei în administraţia publică a municipiului Medgidia prin crearea şi implementarea de instrumente, mecanisme şi politici publice adecvate”. Proiectul vizează în consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către municipiul Medgidia prin dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung, corelată cu investiții integrate și complementare de simplificare a procedurilor instituționale, precum și cu dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a unui nou sistem informatic.

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi este cel referitor la „aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire Bază sportivă tip I”, în apropierea localității Valea Dacilor.

Pe ordinea de zi suplimentară au fost introduse și aprobate proiectul privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pentru 2020, proiectul privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Rotaru Ion – Aurel și declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului Social Democrat și proiectul cu privire la darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public și privat al municipiului Medgidia în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursă Medgidia. Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”.