Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 20.12.2019 în vederea promovării în grad profesional

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. Ciulei Elena Consilier principal Compartiment Prestatii Sociale 97 Admis
2. Ciocan Petruța Consilier principal Birou Juridic 98,67 Admis
3. Dogaru Adina Monica Consilier superior Serviciul Organizare Evenimente Culturale 91 Admis
4. Fediuc Cristian Andrei Consilier superior Compartiment Evidenta Populatiei 98 Admis
5. Iosif Adriana Consilier superior Compartiment Tehnic Investitii 84 Admis
6. Micu Cerasela Consilier principal Comp. Asistenta Sociala Protectia Copilului si a Familiei 84 Admis
7. Pîrvan Constanța Referent principal Comp. Relatii cu Asociatii de Proprietari 90,67 Admis
8. Radu Adriana Consilier principal Compartiment Protectie Civila 98 Admis
9. Scabatura Georgiana Consilier superior Compartiment Centru de Informare Cetateni 76,33 Admis

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 20.12.2019, ora 13,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 20.12.2019, ora 12,50  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia