Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție din cadrul D.G.D.P.P. Medgidia

 • referent, gradul profesional I A, Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier;
 • administrator, gradul profesional I, Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier;
 • administrator, gradul profesional II, Serviciul Patrimoniu și Fond Locativ.

 

 1. U.G nr. 57/2019 privind  Codul  Administrativ;
 2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanţa Guvernului 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare.