Proiectul ordinii de zi – Anexa la Dispoziția nr.1102/09.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PENTRU DATA DE 15 OCTOMBRIE 2019, ORA 17.00

1.Proiectul de hotărâre nr. 34 privind aprobarea Structurii organizatorice și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;  Avize: Comisia C

2.Proiectul de hotărâre nr. 35 privind instituirea unor facilități fiscale – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A, B, C, D

3. Proiectul de hotărâre nr. 36 privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Medgidia conform anexei  la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.8732/04.10.2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A, B

4. Proiectul de hotărâre nr. 37 privind aprobarea rectificării  bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A