Elaborare P.U.Z. – IMOBIL TEREN –GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MEDGIDIA, STR. LUCIAN GROGORESCU, NR. 11, JUDETUL CONSTANTA

INITIATOR: S.C. EGAL TEAM S.R.L.

PROIECTANT : B.I.A. ANDRA CORNEA

 

AVIZ OPORTUNITATE PUZ STR. LUCIAN GRIGORESCU

INTENTIE