Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 04 – 06.06.2019 proba scrisă pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Pleşoianu Adriana Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară 70 97,33 167,33 Admis
2. Dumitraşcu Elena Carmina Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară 70,67 67,33 138 Respins
3. Vlad Laurențiu Consilier superior Serviciul Cultură 64 98,33 162,33 Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.