Anunţ privind rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 04.06.2019 a concursului pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. Budur Samson Daniela Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară 11,33 Respins
2. Dumitraşcu Elena Carmina Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară 70,67 Admis
3. Pleşoianu Adriana Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară 70 Admis
4. Otcuparu Manuela Florentina Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară 22,34 Respins
5. Elisei Paula Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Absent
6. Sisu Valentina Andreea Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Absent
7. Marianovici Mădălina Paraschiva Inspector debutant Biroul Achiziții 40,19 Respins
8. Puşcaşu Loredana Inspector debutant Biroul Achiziții 0 Respins
9. Salim Ersan Inspector debutant Biroul Achiziții 3,67 Respins
10. Vlad Laurențiu Consilier superior Serviciul Cultură 64 Admis

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 06.06.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Barem de corectare