Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 04.09.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică    pentru care   candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj proba scrisă Admis/Respins pentru proba interviu
1. Vasile Adrian Consilier juridic asistent Birou Juridic 80 Admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 04.09.2019, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 04.09.2019, ora  12,45  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.