ANUNT DE ATRIBUIRE – Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, lot. 2

Nr: 10196 /19.04.2019

ANUNT  DE ATRIBUIRE

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800, fax 0241/810619

DENUMIRE CONTRACT: Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, lot. 2

TIP CONTRACT: SERVICII

COD CPV: 79952100-3Servicii de organizare evenimente culturale

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

INVITATIE DE PARTICIPARE: Nr. 9119/10.04.2019, in conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei pana la 3.376.500 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei (lot 1 si lot 2) este de 1.095.037,82 lei fara TVA, din care 364.552, 95 lei TVA- valoare estimata lot 2.

NUMAR OFERTE DEPUSE: 1

VALOAREA ESTIMATIVA LOT. 2: 364.552, 95 lei TVA

VALOARE INCHEIERE CONTRACT: 364 512 lei fara TVA

Castigator: ASOCIATIA CULTURALA TOMIS: CUI  35491261, Str. Dorului, Nr. 17,  Jud. Constanta

REPREZENTANTUL AUTORITATII CONTRACTANTE

PRIMAR

VALENTIN VRABIE