ANUNT DE ATRIBUIRE – “Servicii de organizare a 12 Ateliere de creatie pentru implementarea proiectului „Culture in Eternity”, lot 2

Nr:  8066/29.03.2019

ANUNT  DE ATRIBUIRE

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800, fax 0241/810619

DENUMIRE CONTRACT: “Servicii de organizare a 12 Ateliere de creatie pentru implementarea proiectului „Culture in Eternity”, lot 2.

TIP CONTRACT: SERVICII

COD CPV: 92312000-1- Servicii de organizare de evenimente culturale

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

INVITATIE DE PARTICIPARE NR 5561/01.03.2019, in conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei pana la 3.376.500 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei (lot 1 si lot 2) este de 149.814, 62 lei fara TVA, din care 51768,40 lei TVA- valoare estimata lot 2.

NUMAR OFERTE DEPUSE: 1

VALOAREA ESTIMATIVA LOT. 2: 51768,40 lei TVA

VALOARE INCHEIERE CONTRACT: 51000 lei fara TVA

Castigator: I.I. COSTEA E. MIRCEA, CUI 30658742, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 10, Municipiul Medgidia, Jud. Constanta

 

REPREZENTANTUL AUTORITATII CONTRACTANTE

PRIMAR

VALENTIN VRABIE