Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

  Denumire județul: Constanța

  Denumire UAT: MEDGIDIA,  Sectoare cadastrale : 36, 38 și 42

  OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 36, 38 și 42 din UAT MEDGIDIA pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

  UAT MEDGIDIA

  Data de început a afișării: 01.04.2024

  Data de sfârșit a afișării: 31.05.2024

  Adresa locului afișării publice: STR. OLTENIEI NR. 1, MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Repere pentru identificarea locației: SEDIUL PROVIZORIU AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI  MEDGIDIA

  Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.