Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 08.11.2023 în vederea promovării în grad profesional

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 32920/25.10.2023 Consilier  I/ superior Compartiment

Evidența Populației

98,33 Admis
2. 32470/23.10.2023

 

Consilier  I/ principal Compartiment Urmărire Executare Silită Persoane Juridice 97,00 Admis
3. 32853/25.10.2023 Referent III/ principal Compartiment Centru de Informare Cetățeni 95,50 Admis
4. 32471/23.10.2023 Consilier  I/ superior Compartiment Relații Publice cu Presa 93,00 Admis
5. 32370/20.10.2023 Consilier  I/ superior Compartiment Relații Publice cu Presa 91,33 Admis
6. 32390/20.10.2023 Consilier  I/ principal Compartiment Asistență Socială Protecția Copilului și a Familiei 79,75 Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 10.11.2023, ora 10,00 la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter, conform art. 56 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

 

 

             Secretar comisie concurs: Violeta Badea – consilier superior Serviciul Resurse Umane, SSM

                

Afişat astăzi, 09.11.2023, ora 10,00 la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia