Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 28.08.2023 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 24406/10.08.2023 Consilier  I/ principal Compartiment

Autoritate Tutelară

91,66  

Admis

 

2. 24232/09.08.2023 Consilier  I/ superior Compartiment Petiţii

şi Transmitere Date

Mijloace de

Transport

62,36 Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 30.08.2023, ora 14,00 la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter, conform art. 56 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

 Secretar comisie concurs: Buhuş Tudora – consilier superior Serviciul Resurse Umane, SSM

                

 

Afişat astăzi, 29.08.2023, ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia