Anunț consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia publică spre consultare următoarele documente:

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea aderării municipiului Medgidia la Asociaţia pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor IVETS , ASPA-IVETS

STUDIU DE OPORTUNITATE privind fundamentarea deciziei de aderare la Asociaţia Pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor IVETS-ASPA IVETS

Materialele de mai sus vor sta la baza unei dezbateri publice ulterioare.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Decebal nr. 35.