Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 17.05.2023, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de examen comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică deţinută: Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul instituției Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. 508/26.04.2023 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Protecția Mediului

61,67 ADMIS
2. 509/26.04.2023 Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Achiziții Publice și salarizare

64,5 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afișat astăzi, 17.05.2023, ora 14.00, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie examen: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane