Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 02.03.2023 pentru ocuparea a trei funcţii contractuale, vacante, de referent IA din cadrul Poliției Locale Medgidia

Având în vedere prevederile art. 37 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

 

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Compartiment din cadrul instituției

Punctaj proba scrisă

 

 

Rezultatul

probei scrise

1.  75/30.01.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 9,25 puncte RESPINS
2.  116/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 7,33 puncte RESPINS
3.  122/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 15,92 puncte RESPINS
4. 123/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 20,42 puncte RESPINS
5. 124/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local, 40,67 puncte RESPINS
6. 125/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 15,50 puncte RESPINS
7. 127/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 5,83 puncte RESPINS
8. 129/06.02.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 12,92 puncte RESPINS

 

  • Conform art. 45 alin (2), lit. a) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice „Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție”.
  • Candidații nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi, 03.03.2023, orele 09.30, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane