Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 22.11.2022 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 33201/02.11.2022 Consilier I/ superior Compartiment Resurse Umane SSM și PSI 96,17 Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 23.11.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

  • Candidaţii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

Secretar comisie concurs: Violeta Badea – consilier superior Compartiment Resurse Umane, SSM și PSI

                

Afişat astăzi, 22.11.2022, ora 14.00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia