Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Medgidia prin PRIMAR VRABIE VALENTIN, titular al proiectului „CONSTRUIRE CENTURĂ OCOLITOARE MEDGIDIA”, propus a fi amplasat în jud. Constanța, extravilanul Municipiului Medgidia, tronson III – drum de centură și teren neproductiv, parcela NR 1058/1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, Str. Unirii nr. 23, zilnic între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro și la sediul titularului: MUNICIPIUL MEDGIDIA prin PRIMAR VRABIE VALENTIN, cu sediul în județul Constanța, municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 35, în zilele de luni-vineri între orele 9.00-13.00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.