Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 08.09.2022 în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacanță

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Serviciul Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins
1. 25472/22.08.2022  

Director executiv

clasa I, grad II

 

 

Directia Economica

75,80 Admis

 

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

Secretar:    Buhus Tudora – consilier superior

 

 

Afişat astăzi 09.09.2022, ora 09,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.