Anunț privind rezultatele finale la concursul susţinut în perioada 08-11.08.2022, pentru ocuparea funcțiilor publice specifice, vacante, de polițist local din cadrul Compartimentului Ordine și liniște publică, organizat de Poliția Locală a municipiului Medgidia

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI MEDGIDIA, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, județul Constanța, conform prevederilor art. 62, alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, anunță rezultatele finale la concursul pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcții publice:

–           3 funcții publice specifice, de execuție, vacante, de polițiști locali, clasa I, grad profesional debutanți, în Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

–           1 funcție publică specifică, de execuție, vacantă, de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, în Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

Nr

crt.

Nr. de înregistrare dosar Funcţia publică pentru care candidează Compartiment din cadrul instituției Rezultat proba sportivă Punctaj

proba scrisă

Punctaj

proba interviu

Punctaj

final

Rezultat final
1.

 

 

687/

20.07.2022

Polițist local, clasa III Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 52,00 77,00 129,00 ADMIS
2.  

719/

25.07.2022

Polițist local, clasa III Compartimentul Ordine și liniște publică Respins –– –– –– Respins
3.  

721/

26.07.2022

Polițist local, clasa III Compartimentul Ordine și liniște publică Respins –– –– –– Respins
  • EXTRAS din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a mun. Medgidia, Anexa nr. 3, aprobat prin H.C.L. nr. 90/30.09.2019 care conține ”Reguli, norme, probe și bareme”:

”I.2 Prezenta procedură conține probe sportive care au caracter eliminatoriu și sunt obligatorii pentru ocuparea funcțiilor publice specific de polițist local vacante și a funcțiilor contractuale, vacante, de referent IA aparținând Compartimentului Pază și monitorizare obiective de interes public local din cadrul Poliției Locale Medgidia.”

 

  • Afișat astăzi, 12.08.2022 orele 14.00, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia.

 

Secretar:

 Ana-Gianina MUSCOI