ANUNȚ privind rezultatul final obținut la concursul organizat în data de 01.08.2022 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Rezultatul final al concursului:  
Funcţia publică:   Consilier clasa I,  grad profesional  superior  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
1. 22543/20.07.2022 190 Admis
Funcţia publică:   Consilier clasa I,  grad profesional  debutant  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
2. 22558/20.07.2022 184,4 Admis
Funcţia publică:   Consilier clasa I,  grad profesional  debutant  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
3. 21741/12.07.2022 180 Admis
Funcţia publică:   Consilier clasa I,  grad profesional  debutant  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
4. 21530/08.07.2022 174 Admis
Funcţia publică:   Referent clasa III,  grad profesional  superior  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
5. 21731/12.07.2022 166,5 Admis

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

Afişat astăzi, 05.08.2022, ora 13,30 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.