Proces-verbal privind rezultatul final obținut la concursul organizat, în vederea ocupării unui număr de 1 post pentru funcții contractuale de execuție vacante de ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU, Compartiment Administrativ la Clubul Sportiv Medgidia

În urma desfășurării concursului organizat, în vederea ocupării unui număr de: 1 post pentru funcții contractuale de execuție vacante de ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU, Compartiment Administrativ la Clubul Sportiv Medgidia, s-a stabilit următorul rezultat final:

Nr. crt Codul de identificare al candidatului Funcția pentru care concurează Punctaj probă scrisa

–I-

Punctaj

probă interviu

–II-

Rezultat final (media aritmetică dintre proba I și proba a II-a) Rezultat

ADMIS/ RESPINS

1.       CSM – 2022 -641- 009 ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU 64,00 75,00 69,50 ADMIS

COMISIA DE CONCURS

PRESEDINTE – TOADER PETRUTA DANIELA

MEMBRU – GHEORGHE CAMELIA

MEMBRU –  MITICI CARMEN

 

SECRETAR  – OBREJA ALEXANDRU – IULIAN

 

 

  • Sunt declarați admiși la concurs, candidații care au obținut:
  1. minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție;
  2. Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisa și interviu;
  3. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acelaşi post, cu condiția ca aceştia să fi obținut punctajul minim necesar.

 

Afișat astăzi, 24.06.2022, ora 11:30, la sediul Clubului Sportiv Medgidia și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.