Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante, pe perioadă nedeterminată, pentru postul de ADMINISTRATOR BAZĂ SPORTIVĂ – CIMENTU

CLUBUL SPORTIV MEDGIDIA, cu sediul în localitatea Medgidia, str. Podgoriilor, nr. 1A, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante, pe perioadă nedeterminată, pentru postul de ADMINISTRATOR BAZĂ SPORTIVĂ – CIMENTU, compartiment Administrativ, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura la sediul instituției, astfel:

Depunerea dosarelor în perioada 23.05.2022 – 06.06.2022

Proba scrisă în data de 15.06.2022, ora 10:00,

Proba interviu în data de 21.06.2022, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – fără vechime;
 • să îndeplinească condiţiile generale art. 3 a Hotărârii 286/2011;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul loc. Medgidia, str. Podgoriilor, nr. 1A, județul Constanța.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, Capitolul V, Secțiunea a 2-a – Îndatoririle funcționarilor publici
 2. Legea 4/2008 – privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia compețitiilor și a jocurilor sportive – integral
 3. Hotărârea 1048/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă – integral
 4. Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice – integral

* )  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, Capitolul V, Secțiunea a 2-a – Îndatoririle funcționarilor publici
 2. Legea 4/2008 – privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia compețitiilor și a jocurilor sportive – integral
 3. Hotărârea 1048/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă – integral
 4. Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice – integral

* )  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare la sediul: loc. Medgidia, str. Podgoriilor, nr.1A, județul Constanța, persoană de contact: GHEORGHE CAMELIA, telefon 0722809825, email: clubulsportivmedgidia@gmail.com.