Centralizatorul probelor (practică și interviu) ȋn cadrul concursului organizat în perioada 28.03.2022-30.03.2022 pentru ocuparea unui post de execuţie vacant la D.G.D.P.P. Medgidia

Nr. crt. Numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs Postul contractual de execuţie pentru care candidează Punctaj

 proba practică

Punctaj

 proba interviu

Punctaj

TOTAL

Admis/

Respins

1. 3672/16.03.2022

 

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Comp. Administrativ, Deservire şi Intervenţii

86,66 pct. 83 pct. 84,83 pct. ADMIS